Danh mục
0
0
Nguyễn Quỳnh Nga
Học viên: 8
Khóa học: 2806

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp Integrative Nutrition Health Coach tại Institute for Integrative Nutrition.
  • Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng giảm cân.
  • Người sáng lập nhà hàng và thương hiệu Cela Salad – nay là Cela – Health Fastfood, nổi tiếng và uy tín.

Tất cả khoá học