Danh mục
0
0
Nguyễn Quốc Việt
Học viên: 4
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Giảng viên - Tiến sỹ
  • Thầy Nguyễn Quốc Việt hiện là Giảng viên Khoa quản trị và kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời Thầy đang tham gia giảng dạy chương trình sau đại học của một số Trường Đại học uy tín tại Hà Nội.
  • Các chức vụ kinh qua:

Tất cả khoá học