Interests

VN

avatar

Nguyễn Quốc Trung

0
0
0
 • Chủ tịch HDQT M.O.V.E JSC - Công ty lần đầu tiên đưa về VN các tỉ phú, triệu phú, doanh nhân và học giả nổi tiếng thế giới
 • 12/ 2015: tổ chức sự kiện có sự góp mặt của tỷ phú Steve Wozniak, sáng lập hãng Apple
 • 9/2015: tổ chức được hội thảo có khách mời là tỷ phú Richard Branson, sáng lập Virgin Group
 • 6/2013: mời được Allan Pease, Mr Body Language
 • 11/2011: tổ chức được hội thảo có sự góp mặt của vua Bán Hàng Blair Singe
 • 1/2011: tổ chức hội thảo có sự góp mặt của triệu phú Adam Khoo
Nguyễn Quốc Trung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Quốc Trung

About
 • Chủ tịch HDQT M.O.V.E JSC - Công ty lần đầu tiên đưa về VN các tỉ phú, triệu phú, doanh nhân và học giả nổi tiếng thế giới
 • 12/ 2015: tổ chức sự kiện có sự góp mặt của tỷ phú Steve Wozniak, sáng lập hãng Apple
 • 9/2015: tổ chức được hội thảo có khách mời là tỷ phú Richard Branson, sáng lập Virgin Group
 • 6/2013: mời được Allan Pease, Mr Body Language
 • 11/2011: tổ chức được hội thảo có sự góp mặt của vua Bán Hàng Blair Singe
 • 1/2011: tổ chức hội thảo có sự góp mặt của triệu phú Adam Khoo
Top Courses

No Related Course