Danh mục
0
0
Nguyễn Quang Vinh
Học viên: 0
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA)
  • Giám đốc tư vấn Tổ hợp phát triển HRD
  • Cố vấn Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu từ NETREAL

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan