Interests

VN

avatar

Nguyễn Phúc Trường

4
4.2
1
  • Sáng lập viên khóa học KỸ NĂNG 3S+ (AutoCAD, Word, Excel,...) - kỹ năng trình bày các vấn đề kỹ thuật, đồ án, luận văn, nghiên cứu khoa học, dự án.
  • Giảng viên khoa Cơ - Điện, trường Đại học Mỏ - Địa chất.
  • Kỹ sư phòng thiết kế tại công ty Nippon Koei (dự án Đèo Cả) (2015).
  • Kỹ sư sản xuất (PE) tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam (2010).
Nguyễn Phúc Trường
Courses: 4
Rating: 4.2
Followers: 1

Nguyễn Phúc Trường

About
  • Sáng lập viên khóa học KỸ NĂNG 3S+ (AutoCAD, Word, Excel,...) - kỹ năng trình bày các vấn đề kỹ thuật, đồ án, luận văn, nghiên cứu khoa học, dự án.
  • Giảng viên khoa Cơ - Điện, trường Đại học Mỏ - Địa chất.
  • Kỹ sư phòng thiết kế tại công ty Nippon Koei (dự án Đèo Cả) (2015).
  • Kỹ sư sản xuất (PE) tại công ty TNHH Toyota Motor Việt Nam (2010).
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...