Interests

VN

avatar

Nguyễn Phong Anh

1
5
0
  • 12 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung video.
  • Giám đốc công ty Viral CAS Media.
  • Đã giảng dạy về sản xuất nội dung đa phương tiện cho nhiều tổ chức phi chính phủ, công ty, và các trường đại học.
Nguyễn Phong Anh
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Phong Anh

About
  • 12 năm kinh nghiệm sáng tạo nội dung video.
  • Giám đốc công ty Viral CAS Media.
  • Đã giảng dạy về sản xuất nội dung đa phương tiện cho nhiều tổ chức phi chính phủ, công ty, và các trường đại học.
Top Courses
Loading...