Interests

VN

avatar

Nguyễn Phi Long

2
2
1
  • 11 năm kinh nghiệm làm trong ngành công nghệ thông tin tại tập đoàn DTT và ngân hàng GP Bank.
  • Tham gia vào việc triển khai hệ thống của rất nhiều dự án công nghệ thông tin về giáo dục và tài chính như dự án SREM – triển khai hệ thống máy chủ trên toàn Việt Nam của EU tài trợ.
  • Dự án Core banking T24 tại ngân hàng GP Bank và Sea Bank, dự án Core Strade tại công ty chứng khoán Seabank.
  • Hơn 2 năm tìm hiểu và nghiên cứu về công nghệ Blockchain và Cryptocurrency.
Nguyễn Phi Long
Courses: 2
Rating: 2
Followers: 1

Nguyễn Phi Long

About
  • 11 năm kinh nghiệm làm trong ngành công nghệ thông tin tại tập đoàn DTT và ngân hàng GP Bank.
  • Tham gia vào việc triển khai hệ thống của rất nhiều dự án công nghệ thông tin về giáo dục và tài chính như dự án SREM – triển khai hệ thống máy chủ trên toàn Việt Nam của EU tài trợ.
  • Dự án Core banking T24 tại ngân hàng GP Bank và Sea Bank, dự án Core Strade tại công ty chứng khoán Seabank.
  • Hơn 2 năm tìm hiểu và nghiên cứu về công nghệ Blockchain và Cryptocurrency.
Top Courses
Loading...
Loading...