Interests

VN

avatar

Nguyễn Phan Anh

6
4.8
5
 • Thầy Nguyễn Phan Anh là một chuyên gia đào tạo, tư vấn chiến lược và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing, Online Sales...
 • Thầy có 7 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy chính thức trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, tư vấn cho gần 100 dự án kinh doanh lớn nhỏ, dạy khoảng 6.000 học viên và mở hơn 150 lớp học từ năm 2010 tới nay.
 • Thầy là giảng viên Đại học, đã giảng dạy hơn 10 năm kinh nghiệm, thầy giảng dạy chuyên ngành thương mại điện tử và Marketing điện tử.
 • Thầy đã tốt nghiệp 04 trường đại học:
 • + Cử nhân Kinh tế Đại học Thương mại.
 • + Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội.
 • + Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế chuyên ngành Business & Marketing - Đại học Nice - Sophia Antipolis.
 • + Thạc sỹ Luật học chuyên ngành Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội.
Nguyễn Phan Anh
Courses: 6
Rating: 4.8
Followers: 5

Nguyễn Phan Anh

About
 • Thầy Nguyễn Phan Anh là một chuyên gia đào tạo, tư vấn chiến lược và triển khai giải pháp về E-Commerce, E-Business, E-Marketing, Online Sales...
 • Thầy có 7 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy chính thức trong lĩnh vực kinh doanh, marketing, tư vấn cho gần 100 dự án kinh doanh lớn nhỏ, dạy khoảng 6.000 học viên và mở hơn 150 lớp học từ năm 2010 tới nay.
 • Thầy là giảng viên Đại học, đã giảng dạy hơn 10 năm kinh nghiệm, thầy giảng dạy chuyên ngành thương mại điện tử và Marketing điện tử.
 • Thầy đã tốt nghiệp 04 trường đại học:
 • + Cử nhân Kinh tế Đại học Thương mại.
 • + Cử nhân Luật Đại học Luật Hà Nội.
 • + Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế chuyên ngành Business & Marketing - Đại học Nice - Sophia Antipolis.
 • + Thạc sỹ Luật học chuyên ngành Luật kinh tế Đại học Luật Hà Nội.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...