Interests

VN

avatar

Nguyễn Như Anh

0
0
0
  • CEO Tin Học 24H, chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp Marketing Online. Người sáng lập chiến lược Google Adword Gia Tốc và Liên Kết; đang tư vấn và triển khai các ngành hàng: CollagenSkin, Mỹ Phẩm, Quà Tặng Doanh Nghiệp, Bánh Kem....
  • Có kinh nghiệm 8 năm trong quản lý Sales phân phối phát triển thị trường, 3 năm triển khai các hoạt động kinh doanh Online.
  • Triết lý trong kinh doanh: Kinh doanh là nghệ thuật xuất hiện và giải quyết vấn đề của khách hàng.
Nguyễn Như Anh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Như Anh

About
  • CEO Tin Học 24H, chuyên gia tư vấn và đào tạo doanh nghiệp Marketing Online. Người sáng lập chiến lược Google Adword Gia Tốc và Liên Kết; đang tư vấn và triển khai các ngành hàng: CollagenSkin, Mỹ Phẩm, Quà Tặng Doanh Nghiệp, Bánh Kem....
  • Có kinh nghiệm 8 năm trong quản lý Sales phân phối phát triển thị trường, 3 năm triển khai các hoạt động kinh doanh Online.
  • Triết lý trong kinh doanh: Kinh doanh là nghệ thuật xuất hiện và giải quyết vấn đề của khách hàng.
Top Courses

No Related Course