Danh mục
0
0
Nguyễn Nhật Hạnh
Học viên: 5
Khóa học: 177

Kinh nghiệm

  • Là CEO của Viện Đào Tạo Quốc Tế TAL
  • Người sáng lập và trực tiếp điều hành trung tâm Giọng nói Thần kỳ chuyên điều trị các vấn đề về giọng nói (nói lắp, nói ngọng, nói giọng địa phương)
  • Tốt nghiệp chuyên ngành dược hệ đại học chính quy của trường Đại học Thành Đô.

Tất cả khoá học