Danh mục
0
0
Nguyễn Ngọc Tiệp
Học viên: 0
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Cựu sinh viên trường Kinh doanh quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Nhật.
  • Có trên 5 năm đào tạo, kinh nghiệm về giảng dạy, truyền động lực nên hiểu rất rõ những đường lối và phương pháp học tiếng nhật hiệu quả.
  • Giảng dạy hơn 12.000 học viên cùng theo dõi và tham gia học luyện thi trên internet.

Tất cả khoá học