Interests

VN

avatar

Nguyễn Ngọc Tiệp

1
5
0
  • Cựu sinh viên trường Kinh doanh quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Nhật.
  • Có trên 5 năm đào tạo, kinh nghiệm về giảng dạy, truyền động lực nên hiểu rất rõ những đường lối và phương pháp học tiếng nhật hiệu quả.
  • Giảng dạy hơn 12.000 học viên cùng theo dõi và tham gia học luyện thi trên internet.
Nguyễn Ngọc Tiệp
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Ngọc Tiệp

About
  • Cựu sinh viên trường Kinh doanh quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Nhật.
  • Có trên 5 năm đào tạo, kinh nghiệm về giảng dạy, truyền động lực nên hiểu rất rõ những đường lối và phương pháp học tiếng nhật hiệu quả.
  • Giảng dạy hơn 12.000 học viên cùng theo dõi và tham gia học luyện thi trên internet.
Top Courses
Loading...