Danh mục
0
0
Nguyễn Ngọc Thắng
Học viên: 5
Khóa học: 277

Kinh nghiệm

  • Giám đốc công ty kiến trúc cảnh quan "Phát triển không gian xanh Việt Nam".
  • Người chơi và gắn bó với thủy sinh 15 năm.
  • 10 năm kinh nghiệm kinh doanh ngành cá cảnh setup bể thủy sinh.

Tất cả khoá học