Interests

VN

avatar

Nguyễn Ngọc Thắng

1
5
0
  • Giám đốc công ty kiến trúc cảnh quan "Phát triển không gian xanh Việt Nam".
  • Người chơi và gắn bó với thủy sinh 15 năm.
  • 10 năm kinh nghiệm kinh doanh ngành cá cảnh setup bể thủy sinh.
  • Luôn mong muốn chia sẻ một thú chơi tao nhã “ nghệ thuật thủy sinh” một cách tô điểm ngôi nhà, nâng cao chất lượng không gian sống đưa thiên nhiên đến với mọi người.
Nguyễn Ngọc Thắng
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Ngọc Thắng

About
  • Giám đốc công ty kiến trúc cảnh quan "Phát triển không gian xanh Việt Nam".
  • Người chơi và gắn bó với thủy sinh 15 năm.
  • 10 năm kinh nghiệm kinh doanh ngành cá cảnh setup bể thủy sinh.
  • Luôn mong muốn chia sẻ một thú chơi tao nhã “ nghệ thuật thủy sinh” một cách tô điểm ngôi nhà, nâng cao chất lượng không gian sống đưa thiên nhiên đến với mọi người.
Top Courses
Loading...