Interests

VN

avatar

Nguyễn Ngọc Quế

1
4.1
0
  • Kỹ sư công nghệ thông tin với 15 năm kinh nghiệm, từng trải qua nhiều vị trí quan trọng trong các dự án phát triển phần mềm, dịch vụ web và robotic cho các tổ chức trong và ngoài nước (kỹ sư robotics của công ty SIAMA Australia; giám đốc kỹ thuật của công ty VINOVA Singapore; founder của hệ thống web, mobile hỗ trợ tra cứu Tiếng Anh tracau.vn với hàng triệu người sử dụng).
Nguyễn Ngọc Quế
Courses: 1
Rating: 4.1
Followers: 0

Nguyễn Ngọc Quế

About
  • Kỹ sư công nghệ thông tin với 15 năm kinh nghiệm, từng trải qua nhiều vị trí quan trọng trong các dự án phát triển phần mềm, dịch vụ web và robotic cho các tổ chức trong và ngoài nước (kỹ sư robotics của công ty SIAMA Australia; giám đốc kỹ thuật của công ty VINOVA Singapore; founder của hệ thống web, mobile hỗ trợ tra cứu Tiếng Anh tracau.vn với hàng triệu người sử dụng).
Top Courses
Loading...