Interests

VN

avatar

Nguyễn Ngọc Hải

0
0
0
  • Bằng quốc tế violin ABRSM loại giỏi.
  • Người sáng lập ra website violin đầu tiên tại Việt Nam: ngochaiviolin.com.
  • Người viết ra khóa học online bằng DVD và sách tự học đầu tiên tại Việt Nam.
  • Đã giảng dạy cho rất nhiều học viên qua hàng trăm khóa học violin.
  • Đã xuất hiện trên những trang báo: ngoisao, xahoi.
Nguyễn Ngọc Hải
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Ngọc Hải

About
  • Bằng quốc tế violin ABRSM loại giỏi.
  • Người sáng lập ra website violin đầu tiên tại Việt Nam: ngochaiviolin.com.
  • Người viết ra khóa học online bằng DVD và sách tự học đầu tiên tại Việt Nam.
  • Đã giảng dạy cho rất nhiều học viên qua hàng trăm khóa học violin.
  • Đã xuất hiện trên những trang báo: ngoisao, xahoi.
Top Courses

No Related Course