Danh mục
0
0
Nguyễn Ngọc Hải
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Bằng quốc tế violin ABRSM loại giỏi.
  • Người sáng lập ra website violin đầu tiên tại Việt Nam: ngochaiviolin.com.
  • Người viết ra khóa học online bằng DVD và sách tự học đầu tiên tại Việt Nam.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan