Interests

VN

avatar

Nguyễn Ngọc Diễm Hằng

1
0
0
  • Là giảng viên anh ngữ chính thức của Trung tâm giáo dục năng khiếu Táo xanh của bé.
  • Kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trên 3 năm tại các trường mầm non và tại các trung tâm anh ngữ trên địa bàn TP.HCM.
  • Có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều học viên là các trẻ nhỏ
Nguyễn Ngọc Diễm Hằng
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Ngọc Diễm Hằng

About
  • Là giảng viên anh ngữ chính thức của Trung tâm giáo dục năng khiếu Táo xanh của bé.
  • Kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy trên 3 năm tại các trường mầm non và tại các trung tâm anh ngữ trên địa bàn TP.HCM.
  • Có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều học viên là các trẻ nhỏ
Top Courses
Loading...