Interests

VN

avatar

Nguyễn Ngọc Chiến

0
0
0
 • Người sáng lập trung tâm tin học MasterMOS - MOS Master 2013
 • Cán bộ Phòng Quản lý dữ liệu kinh doanh - Trung tâm phân tích kinh doanh - Ngân hàng MB
 • *Chuyên gia MOS 2013 cấp độ Master
 • Đạt chứng chỉ Chuyên gia cao cấp nhất về Tin học văn phòng do Microsoft chứng nhận - MOS Master được công nhận toàn cầu, một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ Master phiên bản MOS 2013
 • Các chứng chỉ MOS thành phần đều đạt mức cao nhất do Microsoft chứng nhận: Excel 2013 Expert, Powerpoint 2013 Specialist, Outlook 2013 Specialist.
 • Đạt điểm tuyệt đối 1000/1000 nhiều bài thi MOS Specialist.
 • Đúc kết Bí quyết Master 1000: chia sẻ nhiều kinh nghiệm và chiến lược làm bài thi MOS để giúp học viên đạt điểm thi cao nhất.
 • *Kiến thức nền tảng vững chắc
 • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Hệ thống thông tin quản lý MIS, khoa Tin học kinh tế - NEU
 • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Tài chính ngân hàng, khoa Tài chính ngân hàng - NEU
 • *Kiến thức thực tế chuyên sâu
 • Chuyên gia xử lý dữ liệu, đang công tác tại Trung tâm phân tích kinh doanh của 1 trong 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, nhiều năm liền được khen thưởng cán bộ xuất sắc cấp hệ thống.
 • Thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc SQL, thành thạo Microsoft SQL Server, Toad for Oracle, IBM Aginity.
 • Nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án Nhà kho dữ liệu Datawarehouse, Khai phá dữ liệu Data Mining.
 • Thành thạo xây dựng tự động Report, Dashboard với sự kết hợp các công cụ ETL-SSIS, SQL Server, Excel, VBA.
 • *Kinh nghiệm giảng dạy phong phú
 • Giảng viên chính tại Trung tâm tin học MasterMOS, chuyên luyện thi chứng chỉ MOS cho hàng trăm học viên là sinh viên, giảng viên các trường đại học.
 • Giảng viên khóa học Tin học do Cộng đồng ngân hàng và nguồn nhân lực UB (UB Academy) tổ chức.
 • Giảng viên khóa học Tin học do Công ty đào tạo Key Banker tổ chức
 • Tham gia giảng dạy Tin học chuyên ngành xử lý dữ liệu (SQL – SQL Server - SSIS - VBA Excel) cho học viên đến từ các ngân hàng như MB, VCB, BIDV, LienVietPostBank, ACB, PGBank...
 • Giảng viên nội bộ đào tạo sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng MB.
 • Tham gia viết nội dung Giáo trình Phát triển ứng dụng trong quản lý, khoa Tin học kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân.
 • Trợ giảng các khóa học Tin học ứng dụng cho Hệ đào tạo Tài chính tiên tiến - NEU khi còn là sinh viên.
Nguyễn Ngọc Chiến
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Ngọc Chiến

About
 • Người sáng lập trung tâm tin học MasterMOS - MOS Master 2013
 • Cán bộ Phòng Quản lý dữ liệu kinh doanh - Trung tâm phân tích kinh doanh - Ngân hàng MB
 • *Chuyên gia MOS 2013 cấp độ Master
 • Đạt chứng chỉ Chuyên gia cao cấp nhất về Tin học văn phòng do Microsoft chứng nhận - MOS Master được công nhận toàn cầu, một trong những người đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ Master phiên bản MOS 2013
 • Các chứng chỉ MOS thành phần đều đạt mức cao nhất do Microsoft chứng nhận: Excel 2013 Expert, Powerpoint 2013 Specialist, Outlook 2013 Specialist.
 • Đạt điểm tuyệt đối 1000/1000 nhiều bài thi MOS Specialist.
 • Đúc kết Bí quyết Master 1000: chia sẻ nhiều kinh nghiệm và chiến lược làm bài thi MOS để giúp học viên đạt điểm thi cao nhất.
 • *Kiến thức nền tảng vững chắc
 • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Hệ thống thông tin quản lý MIS, khoa Tin học kinh tế - NEU
 • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Tài chính ngân hàng, khoa Tài chính ngân hàng - NEU
 • *Kiến thức thực tế chuyên sâu
 • Chuyên gia xử lý dữ liệu, đang công tác tại Trung tâm phân tích kinh doanh của 1 trong 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, nhiều năm liền được khen thưởng cán bộ xuất sắc cấp hệ thống.
 • Thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc SQL, thành thạo Microsoft SQL Server, Toad for Oracle, IBM Aginity.
 • Nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án Nhà kho dữ liệu Datawarehouse, Khai phá dữ liệu Data Mining.
 • Thành thạo xây dựng tự động Report, Dashboard với sự kết hợp các công cụ ETL-SSIS, SQL Server, Excel, VBA.
 • *Kinh nghiệm giảng dạy phong phú
 • Giảng viên chính tại Trung tâm tin học MasterMOS, chuyên luyện thi chứng chỉ MOS cho hàng trăm học viên là sinh viên, giảng viên các trường đại học.
 • Giảng viên khóa học Tin học do Cộng đồng ngân hàng và nguồn nhân lực UB (UB Academy) tổ chức.
 • Giảng viên khóa học Tin học do Công ty đào tạo Key Banker tổ chức
 • Tham gia giảng dạy Tin học chuyên ngành xử lý dữ liệu (SQL – SQL Server - SSIS - VBA Excel) cho học viên đến từ các ngân hàng như MB, VCB, BIDV, LienVietPostBank, ACB, PGBank...
 • Giảng viên nội bộ đào tạo sản phẩm dịch vụ tại Ngân hàng MB.
 • Tham gia viết nội dung Giáo trình Phát triển ứng dụng trong quản lý, khoa Tin học kinh tế, Đại học kinh tế quốc dân.
 • Trợ giảng các khóa học Tin học ứng dụng cho Hệ đào tạo Tài chính tiên tiến - NEU khi còn là sinh viên.
Top Courses

No Related Course