Danh mục
0
0
Nguyễn Ngọc Chiến
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Người sáng lập trung tâm tin học MasterMOS - MOS Master 2013
  • Cán bộ Phòng Quản lý dữ liệu kinh doanh - Trung tâm phân tích kinh doanh - Ngân hàng MB
  • *Chuyên gia MOS 2013 cấp độ Master

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan