Danh mục
0
0
Nguyễn Minh Kiên
Học viên: 1
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Nguyễn Minh Kiên sinh ngày 18/8 tại Hà Nội.
  • Nghệ danh: Minh Kiên Beatbox, MK.
  • Hiện đang công tác tại đài truyền hình VN kiêm ca sỹ, beatboxer, dancer chuyên nghiệp.

Tất cả khoá học