Danh mục
0
0
Nguyễn Minh Hoàng
Học viên: 10
Khóa học: 865

Kinh nghiệm

  • Chuyên gia Phong thủy, Giám đốc Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam.
  • Ông cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành các doanh nghiệp Ngân hàng, Ô tô, Bất động sản, Đầu tư, Chứng khoán, Sư Phạm.
  • Ông có 20 năm nghiên cứu các bộ môn chiêm tinh học Đông Phương theo góc độ khoa học.

Tất cả khoá học