Danh mục
0
0
Nguyễn Minh Đức
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Công ty Cổ phần Giáo dục Kids time
  • Trưởng khoa – Khoa tâm lý – Học viện quản lý giáo dục
  • Viện trưởng – Viện nghiên cứu trẻ thông minh sớm VSK

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan