Interests

VN

avatar

Nguyễn Minh Cường

1
5
0
 • Giảng Viên Nguyễn Minh Cường không chỉ là một nhà diễn giả đào tạo kỹ năng kinh doanh, khai phá khả năng con người mà còn là người làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh và đạt những thành tích xuất sắc.
 • 2007 - 2009 : Phụ trách Marketing Trung tâm truyền hình Cáp
 • 2009 - 2012 : Giám Đốc Công TY TNHH MTV Nam Cường Phát
 • 2013 - 2014 : Phụ trách kinh doanh Honda.
 • 2014 đến nay Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hanaco.
 • Năm 2016 Giảng Viên Nguyễn Minh Cường là người đồng sáng lập NF Group. Đây là đơn vị chuyên đào tạo tư duy kinh doanh, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng kinh doanh và thực hiện các chiến lược phát triển cho các cá nhân tập thể. Là người tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng thương hiệu cho tổ chức.
 • Thường xuyên giảng dạy, đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh và phương pháp xây dựng đội nhóm kinh doanh ( Tuần/2 lần) cho CNNV.
 • Giảng dạy, đào tạo cho hơn 1000 người về kỹ năng và phương pháp làm việc trong kinh doanh MLM.
 • Là người xây dựng và phát triển triển hệ thống MLM mạnh nhất khu vực trong nhiều năm liên tục.
 • Thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến, các phương pháp áp dụng công nghệ internet vào ngành kinh doanh theo mạng.
Nguyễn Minh Cường
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Minh Cường

About
 • Giảng Viên Nguyễn Minh Cường không chỉ là một nhà diễn giả đào tạo kỹ năng kinh doanh, khai phá khả năng con người mà còn là người làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh và đạt những thành tích xuất sắc.
 • 2007 - 2009 : Phụ trách Marketing Trung tâm truyền hình Cáp
 • 2009 - 2012 : Giám Đốc Công TY TNHH MTV Nam Cường Phát
 • 2013 - 2014 : Phụ trách kinh doanh Honda.
 • 2014 đến nay Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Hanaco.
 • Năm 2016 Giảng Viên Nguyễn Minh Cường là người đồng sáng lập NF Group. Đây là đơn vị chuyên đào tạo tư duy kinh doanh, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng kinh doanh và thực hiện các chiến lược phát triển cho các cá nhân tập thể. Là người tư vấn chiến lược phát triển và xây dựng thương hiệu cho tổ chức.
 • Thường xuyên giảng dạy, đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng kinh doanh và phương pháp xây dựng đội nhóm kinh doanh ( Tuần/2 lần) cho CNNV.
 • Giảng dạy, đào tạo cho hơn 1000 người về kỹ năng và phương pháp làm việc trong kinh doanh MLM.
 • Là người xây dựng và phát triển triển hệ thống MLM mạnh nhất khu vực trong nhiều năm liên tục.
 • Thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng kinh doanh trực tuyến, các phương pháp áp dụng công nghệ internet vào ngành kinh doanh theo mạng.
Top Courses
Loading...