Danh mục
0
0
Nguyễn Minh Châu
Học viên: 1
Khóa học: 22

Kinh nghiệm

  • Gần 20 năm kinh nghiệm móc len, với hàng trăm sản phẩm từ len sợi.
  • Đã có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn nghệ thuật móc len, đào tạo nghề cho nhiều bạn để có thể tự kinh doanh.

Tất cả khoá học