Interests

VN

avatar

Nguyễn Mạnh Tuấn

1
0
0
 • Với 11 năm kinh nghiệm kinh doanh là chủ của nhiều thương hiệu tại Hà Nội, đồng sáng lập nhiều startup trong nhiều lĩnh vực: công nghệ, thời trang, thực phẩm, truyền thông.
 • Founder của nhiều group, nhóm kín về khởi nghiệp, kinh doanh và đào tạo, cộng đồng khởi nghiệp 4.0, nhóm Bí Mật Khởi Nghiệp, Redfox Camp, Redfox team, I- mentor,...
 • Kinh nghiệm đào tạo trực tiếp hàng nghìn con người tại nhiều vị trí: Marketing, Bán hàng, Thị trường, Quản lý, Tiếp thị,....
 • Diễn giả và đào tạo nhiều hệ thống kinh doanh về bán hàng trong nước và ngoài nước.
 • Giảng viên chính trong nhiều lộ trình chuyên sâu nhóm, coaching 1-1 , đào tạo và xuất bản các chuyên gia trong các lĩnh vực như: Hàng Hóa, Marketing, Bán hàng, Tâm lý.
 • Hỗ trợ, tư vấn và xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhiều chủ cửa hàng, các Boss trong hệ thống bán hàng chuyên nghiệp.
Nguyễn Mạnh Tuấn
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Mạnh Tuấn

About
 • Với 11 năm kinh nghiệm kinh doanh là chủ của nhiều thương hiệu tại Hà Nội, đồng sáng lập nhiều startup trong nhiều lĩnh vực: công nghệ, thời trang, thực phẩm, truyền thông.
 • Founder của nhiều group, nhóm kín về khởi nghiệp, kinh doanh và đào tạo, cộng đồng khởi nghiệp 4.0, nhóm Bí Mật Khởi Nghiệp, Redfox Camp, Redfox team, I- mentor,...
 • Kinh nghiệm đào tạo trực tiếp hàng nghìn con người tại nhiều vị trí: Marketing, Bán hàng, Thị trường, Quản lý, Tiếp thị,....
 • Diễn giả và đào tạo nhiều hệ thống kinh doanh về bán hàng trong nước và ngoài nước.
 • Giảng viên chính trong nhiều lộ trình chuyên sâu nhóm, coaching 1-1 , đào tạo và xuất bản các chuyên gia trong các lĩnh vực như: Hàng Hóa, Marketing, Bán hàng, Tâm lý.
 • Hỗ trợ, tư vấn và xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhiều chủ cửa hàng, các Boss trong hệ thống bán hàng chuyên nghiệp.
Top Courses
Loading...