Danh mục
0
0
Nguyễn Mạnh Hà
Học viên: 6
Khóa học: 23

Kinh nghiệm

  • Nguyễn Mạnh Hà
  • Kinh nghiệm biên dịch trên 10 năm.
  • Kinh nghiệm sử dụng Trados 05 năm.

Tất cả khoá học