Interests

VN

avatar

Nguyễn Mạnh Hà

1
4
0
  • Nguyễn Mạnh Hà
  • Kinh nghiệm biên dịch trên 10 năm.
  • Kinh nghiệm sử dụng Trados 05 năm.
  • Năng suất dịch của bản thân đã tăng từ 2-3 lần sau một thời gian ứng dụng Trados trong dịch thuật.
Nguyễn Mạnh Hà
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Nguyễn Mạnh Hà

About
  • Nguyễn Mạnh Hà
  • Kinh nghiệm biên dịch trên 10 năm.
  • Kinh nghiệm sử dụng Trados 05 năm.
  • Năng suất dịch của bản thân đã tăng từ 2-3 lần sau một thời gian ứng dụng Trados trong dịch thuật.
Top Courses
Loading...