Interests

VN

avatar

Nguyễn Lê Hồng Phương

1
4.7
0
  • Gv chơi Harmonica hơn 10 năm, đã dạy hơn 1000 học sinh
  • Phương pháp dạy đã được đúc kết nhiều năm và đã có sách dạy riêng do giảng viên tự thiết kế
Nguyễn Lê Hồng Phương
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Nguyễn Lê Hồng Phương

About
  • Gv chơi Harmonica hơn 10 năm, đã dạy hơn 1000 học sinh
  • Phương pháp dạy đã được đúc kết nhiều năm và đã có sách dạy riêng do giảng viên tự thiết kế
Top Courses
Loading...