Danh mục
0
0
Nguyễn Lê Hồng Phương
Học viên: 1
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Gv chơi Harmonica hơn 10 năm, đã dạy hơn 1000 học sinh
  • Phương pháp dạy đã được đúc kết nhiều năm và đã có sách dạy riêng do giảng viên tự thiết kế

Tất cả khoá học