Interests

VN

avatar

NGUYỄN LÊ

1
5
1
 • Thượng tá, thạc sỹ, bác sĩ viện QY103.
 • Giảng viên Học viện quân y.
 • 32 năm tuổi quân, 26 năm tuổi nghề.
 • Du học nhiều quốc gia: Mỹ, Thái Lan, Singapore...
 • Bị ung thư gan nguyên phát từ 2008 (đã phẫu thuật). Hiện hoàn toàn bình thường.
 • Trải qua 10 năm sống và chiến đấu cùng căn bệnh ung thư, học hỏi kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu và từ nhiều quốc gia, bác sĩ Lê sẽ chia sẻ cách tiếp nhận, chiến đấu và chiến thắng căn bệnh quái ác này.
NGUYỄN LÊ
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

NGUYỄN LÊ

About
 • Thượng tá, thạc sỹ, bác sĩ viện QY103.
 • Giảng viên Học viện quân y.
 • 32 năm tuổi quân, 26 năm tuổi nghề.
 • Du học nhiều quốc gia: Mỹ, Thái Lan, Singapore...
 • Bị ung thư gan nguyên phát từ 2008 (đã phẫu thuật). Hiện hoàn toàn bình thường.
 • Trải qua 10 năm sống và chiến đấu cùng căn bệnh ung thư, học hỏi kiến thức từ các chuyên gia hàng đầu và từ nhiều quốc gia, bác sĩ Lê sẽ chia sẻ cách tiếp nhận, chiến đấu và chiến thắng căn bệnh quái ác này.
Top Courses
Loading...