Danh mục
0
0
Nguyễn Khánh Trung
Học viên: 0
Khóa học: 46

Kinh nghiệm

  • Tác giả cuốn sách "So sánh gia đình giữa phụ huynh Pháp và Việt Nam".
  • Thạc sĩ, Tiến sĩ xã hội học tại Đại học Toulouse Jean Jaurès (Cộng hòa Pháp).
  • Cử nhân xã hội học tại Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh.

Tất cả khoá học