Danh mục
0
0
Nguyễn Khánh
Học viên: 0
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý học - Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • 5 năm nghiên cứu và làm thực tế trong ngành tâm lý học.
  • Giúp hàng trăm học viên và các thân chủ vượt qua được bản thân khi bị các vấn đề về tâm lý.

Tất cả khoá học