Danh mục
0
0
Nguyễn Khắc Thư
Học viên: 8
Khóa học: 4

Kinh nghiệm

  • 3 năm sinh sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản.
  • Trình độ tiếng Nhật Cao Cấp N1 (Tương đương người Nhật).
  • Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và thông dịch thực tiễn .

Tất cả khoá học