Interests

VN

avatar

Nguyễn Khắc Thư

1
5
0
 • 3 năm sinh sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản.
 • Trình độ tiếng Nhật Cao Cấp N1 (Tương đương người Nhật).
 • Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và thông dịch thực tiễn .
 • Từng làm giảng viên trường CĐ Công Nghệ Kỹ Thuật TP.HCM.
 • Từng giảng dạy và Thông – Phiên dịch tiếng Nhật cho Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam HITECO. Là Trung tâm chuyên Đào tạo và cung ứng nguồn lao động cho thị trường Nhật Bản theo dạng Thực Tập Sinh.
 • Thông dịch, trợ lý giám đốc, trợ lý cho các Chuyên gia người Nhật tại các tập đoàn lớn hàng đầu của Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam hiện nay như: Công ty TNHH Sài Gòn Stec (Thuộc Tập Đoàn Sharp Takaya Japan) và Công Ty TNHH Nippon Steel & Sumikin VN (Thuộc tập đoàn Sumikin Japan)
 • Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Đầu Tư &Thương Mại Trung Thư. Là Công ty chuyên đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực trong & ngoài nước, đặc biệt là đào tạo và cung ứng nguồn lao động cho thị trường Nhật Bản.
Nguyễn Khắc Thư
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Khắc Thư

About
 • 3 năm sinh sống và làm việc tại Tokyo Nhật Bản.
 • Trình độ tiếng Nhật Cao Cấp N1 (Tương đương người Nhật).
 • Trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và thông dịch thực tiễn .
 • Từng làm giảng viên trường CĐ Công Nghệ Kỹ Thuật TP.HCM.
 • Từng giảng dạy và Thông – Phiên dịch tiếng Nhật cho Trung Tâm Phát Triển Việc Làm Phía Nam HITECO. Là Trung tâm chuyên Đào tạo và cung ứng nguồn lao động cho thị trường Nhật Bản theo dạng Thực Tập Sinh.
 • Thông dịch, trợ lý giám đốc, trợ lý cho các Chuyên gia người Nhật tại các tập đoàn lớn hàng đầu của Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam hiện nay như: Công ty TNHH Sài Gòn Stec (Thuộc Tập Đoàn Sharp Takaya Japan) và Công Ty TNHH Nippon Steel & Sumikin VN (Thuộc tập đoàn Sumikin Japan)
 • Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Đầu Tư &Thương Mại Trung Thư. Là Công ty chuyên đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực trong & ngoài nước, đặc biệt là đào tạo và cung ứng nguồn lao động cho thị trường Nhật Bản.
Top Courses
Loading...