Danh mục
0
0
Nguyễn Huyền Ngọc
Học viên: 4
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Giảng viên: NGUYỄN HUYỀN NGỌC
  • Thạc sỹ Đại học sư phạm Bắc Kinh, chuyên ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
  • Giám đốc trung tâm TiengtrungVIP.com

Tất cả khoá học