Interests

VN

avatar

Nguyễn Huyền Ngọc

1
4.3
0
 • Giảng viên: NGUYỄN HUYỀN NGỌC
 • Thạc sỹ Đại học sư phạm Bắc Kinh, chuyên ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
 • Giám đốc trung tâm TiengtrungVIP.com
 • Tham gia giảng dạy tại khoa Ngôn ngữ học, đại học Khoa học xã hội & nhân văn
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung 7 năm với mọi đối tượng sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, vv...
 • Giảng viên: LÊ HOÀNG ANH
 • Thạc sỹ Đại học sư phạm Hoa Trung, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế
 • Giảng viên tại trung tâm TiengtrungVIP.com
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Giáo viên tiếng Hoa toàn cầu do Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện hợp tác với Bộ Giáo dục Việt Nam tổ chức
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung 4 năm cho nhiều đối tượng: trẻ em, sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp...
Nguyễn Huyền Ngọc
Courses: 1
Rating: 4.3
Followers: 0

Nguyễn Huyền Ngọc

About
 • Giảng viên: NGUYỄN HUYỀN NGỌC
 • Thạc sỹ Đại học sư phạm Bắc Kinh, chuyên ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng
 • Giám đốc trung tâm TiengtrungVIP.com
 • Tham gia giảng dạy tại khoa Ngôn ngữ học, đại học Khoa học xã hội & nhân văn
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung 7 năm với mọi đối tượng sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp, vv...
 • Giảng viên: LÊ HOÀNG ANH
 • Thạc sỹ Đại học sư phạm Hoa Trung, chuyên ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế
 • Giảng viên tại trung tâm TiengtrungVIP.com
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo Giáo viên tiếng Hoa toàn cầu do Văn phòng Kiều vụ Quốc vụ viện hợp tác với Bộ Giáo dục Việt Nam tổ chức
 • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung 4 năm cho nhiều đối tượng: trẻ em, sinh viên, người đi làm, doanh nghiệp...
Top Courses
Loading...