Interests

VN

avatar

Nguyễn Hữu Lam

1
5
0
  • Anh đã có kinh nghiệm trên 10,000 giờ giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên.
  • Với hơn 10 năm học tập và nghiên cứu về lĩnh vực Internent Marketing, Ths.Nguyễn Hữu Lam được coi là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực Marketing Online tại thành phố Hải Phòng đã giúp cho hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh thành công.
  • Bên cạnh đó, anh còn không ngừng học hỏi từ các diễn giả hàng đầu thế giới như: Adam Khoo, Pengjoon, Jordan Belfort, Jonathan Quek, Richard Ducan, Bellum Tan, Robert Riopel, v.v...
  • Ngoài ra, Nguyễn Hữu Lam cũng đã và đang trực tiếp triển khai hàng trăm dự án thiết kế website, làm SEO cho rất nhiều các khách hàng lớn trên toàn quốc.
Nguyễn Hữu Lam
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Nguyễn Hữu Lam

About
  • Anh đã có kinh nghiệm trên 10,000 giờ giảng dạy cho hàng ngàn sinh viên.
  • Với hơn 10 năm học tập và nghiên cứu về lĩnh vực Internent Marketing, Ths.Nguyễn Hữu Lam được coi là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực Marketing Online tại thành phố Hải Phòng đã giúp cho hàng trăm doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh thành công.
  • Bên cạnh đó, anh còn không ngừng học hỏi từ các diễn giả hàng đầu thế giới như: Adam Khoo, Pengjoon, Jordan Belfort, Jonathan Quek, Richard Ducan, Bellum Tan, Robert Riopel, v.v...
  • Ngoài ra, Nguyễn Hữu Lam cũng đã và đang trực tiếp triển khai hàng trăm dự án thiết kế website, làm SEO cho rất nhiều các khách hàng lớn trên toàn quốc.
Top Courses
Loading...