Danh mục
0
0
Nguyễn Huơng Dung
Học viên: 6
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • Quản lý của vũ đoàn Venus
  • ​- Kinh nghiệm biểu diễn:
  • + Đại nhạc hội HABECO music festival, Heineken countdown Hà Nội

Tất cả khoá học