Interests

VN

avatar

Nguyễn Hồng Quân

1
5
5
 • Tốt nghiệm University of London, chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TESOL.
 • Diễn giả chia sẻ tại các hội thảo về phương pháp học tiếng anh hiệu quả.
 • Chuyên gia đào tạo tiếng anh kết hợp tư duy.
 • Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh.
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển các khóa học tiếng anh.
 • Người phát minh ra phương pháp học từ vựng tiếng anh Mindmaping.
 • Người phát minh ra phương pháp luyện nói tiếng anh qua Board Games.
 • Phương châm giảng dạy: "Học một ngôn ngữ không khó, cái khó là bạn duy trì việc học đó được bao lâu? Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của một người giảng viên, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, đó là phải biết cách giúp học viên của mình có được niềm vui trong học tập và tìm cách giúp họ duy trì niềm vui đó thật lâu, đủ để họ đạt được những thành tựu nhất định.”
Nguyễn Hồng Quân
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 5

Nguyễn Hồng Quân

About
 • Tốt nghiệm University of London, chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ TESOL.
 • Diễn giả chia sẻ tại các hội thảo về phương pháp học tiếng anh hiệu quả.
 • Chuyên gia đào tạo tiếng anh kết hợp tư duy.
 • Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng anh.
 • Chuyên gia nghiên cứu và phát triển các khóa học tiếng anh.
 • Người phát minh ra phương pháp học từ vựng tiếng anh Mindmaping.
 • Người phát minh ra phương pháp luyện nói tiếng anh qua Board Games.
 • Phương châm giảng dạy: "Học một ngôn ngữ không khó, cái khó là bạn duy trì việc học đó được bao lâu? Bởi vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của một người giảng viên, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, đó là phải biết cách giúp học viên của mình có được niềm vui trong học tập và tìm cách giúp họ duy trì niềm vui đó thật lâu, đủ để họ đạt được những thành tựu nhất định.”
Top Courses
Loading...