Interests

VN

avatar

Nguyễn Hoàng Vũ

1
3.2
0
  • Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ: 5 Năm học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà nội
  • 5 Năm kinh nghiệm làm phim truyền hình, phim TVC, quảng cáo DN, MV ca nhạc
  • Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ từng tham gia rất nhiều Film sitcom như: Thất nghiệp là chuyện nhỏ, những số đầu tiên của 5S Online, Đen trắng, Tình yêu không hẹn ước, Ước mưa...
  • Tư vấn và giúp nhiều doanh nghiệp làm phim Viral marketing như phim Bức tranh của con,Khi kẻ thứ 3 sống trong nhà bạn.....
  • Đào tạo cho hàng chục nghìn người tự làm phim bán hàng chỉ bằng điện thoại thông minh + laptop
Nguyễn Hoàng Vũ
Courses: 1
Rating: 3.2
Followers: 0

Nguyễn Hoàng Vũ

About
  • Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ: 5 Năm học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà nội
  • 5 Năm kinh nghiệm làm phim truyền hình, phim TVC, quảng cáo DN, MV ca nhạc
  • Đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ từng tham gia rất nhiều Film sitcom như: Thất nghiệp là chuyện nhỏ, những số đầu tiên của 5S Online, Đen trắng, Tình yêu không hẹn ước, Ước mưa...
  • Tư vấn và giúp nhiều doanh nghiệp làm phim Viral marketing như phim Bức tranh của con,Khi kẻ thứ 3 sống trong nhà bạn.....
  • Đào tạo cho hàng chục nghìn người tự làm phim bán hàng chỉ bằng điện thoại thông minh + laptop
Top Courses
Loading...