Danh mục
0
0
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Học viên: 10761
Khóa học: 22408

Kinh nghiệm

  • Tiến sĩ Tâm lý học
  • Diễn giả chuyên nghiệp/Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng - phát triển con người.
  • Trưởng bộ môn Tâm lý học ứng dụng, trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Tất cả khoá học