Danh mục
0
0
Nguyễn Hoàng Hải
Học viên: 6
Khóa học: 13

Kinh nghiệm

  • Quản lý kinh doanh cao cấp, chuyên gia kinh tế.
  • Giám đốc tư vấn doanh nghiệp – Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).
  • Giám đốc khu vực miền Bắc, Rainbow Financials.

Tất cả khoá học