Interests

VN

avatar

Nguyễn Hoàng Hải

3
3.9
0
  • Quản lý kinh doanh cao cấp, chuyên gia kinh tế.
  • Giám đốc tư vấn doanh nghiệp – Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).
  • Giám đốc khu vực miền Bắc, Rainbow Financials.
  • Trưởng đại diện ngân hàng Phongsavanh.
  • Phụ trách Kế hoạch kinh doanh Tập đoàn T&T.
Nguyễn Hoàng Hải
Courses: 3
Rating: 3.9
Followers: 0

Nguyễn Hoàng Hải

About
  • Quản lý kinh doanh cao cấp, chuyên gia kinh tế.
  • Giám đốc tư vấn doanh nghiệp – Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN).
  • Giám đốc khu vực miền Bắc, Rainbow Financials.
  • Trưởng đại diện ngân hàng Phongsavanh.
  • Phụ trách Kế hoạch kinh doanh Tập đoàn T&T.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...