Danh mục
0
0
Nguyễn Hoàng Hà
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Trưởng phòng CTCT&QLSV, Chủ tích CLB Thuyết trình ĐH Kinh tế quốc dân

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan