Danh mục
0
0
Nguyễn Hiếu
Học viên: 69
Khóa học: 15

Kinh nghiệm

  • Nguyễn Hiếu Yoga: Đại sứ Yoga Việt Nam
  • Chuyên gia Yoga với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Yoga hơn 10 năm.
  • Tổng giám đốc và huấn luyện viên chính công ty đào tạo giáo viên: Zenlife Yoga.

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan