Interests

VN

avatar

Nguyễn Hiếu

0
0
1
  • Nguyễn Hiếu Yoga: Đại sứ Yoga Việt Nam
  • Chuyên gia Yoga với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Yoga hơn 10 năm
  • Tổng giám đốc và huấn luyện viên chính công ty đào tạo giáo viên: Zenlife Yoga
  • Đã và đang giảng dạy cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và ở các trung tâm
Nguyễn Hiếu
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Nguyễn Hiếu

About
  • Nguyễn Hiếu Yoga: Đại sứ Yoga Việt Nam
  • Chuyên gia Yoga với kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy Yoga hơn 10 năm
  • Tổng giám đốc và huấn luyện viên chính công ty đào tạo giáo viên: Zenlife Yoga
  • Đã và đang giảng dạy cho hàng ngàn học viên khắp Việt Nam trên internet và ở các trung tâm
Top Courses

No Related Course