Danh mục
0
0
Nguyễn Đức Hải
Học viên: 5
Khóa học: 3754

Kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.
  • Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Thương Mại liên kết Đại học Long Hoa - Đài Loan.
  • Hiện tại đang là:

Tất cả khoá học