Interests

VN

avatar

Nguyễn Đức Hải

7
5
1
 • Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.
 • Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Thương Mại liên kết Đại học Long Hoa - Đài Loan.
 • Hiện tại đang là:
 • Giám đốc dịch vụ Tuyển dụng của Công ty cổ phần TopCV Việt Nam.
 • Giám đốc đào tạo Học viện VietFounder - Công ty Cổ phần phát triển Doanh trí Việt.
 • Đã từng trải qua các vị trí:
 • Chuyên viên đào tạo tập đoàn Hoa Sao.
 • Giảng viên kỹ năng mềm của Bachkhoa - Aptech.
 • Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT.
 • Giám đốc dự án tuyển dụng VietHunter.
 • Thiết kế và giảng dạy các khoá đào tạo: Khám phá tính cách - Định hướng nghề nghiệp; Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng; Nghiệp vụ tuyển dụng X-Hunter; Nghiệp vụ đào tạo X-Trainer; Chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp X-Mentor...
 • Đã từng đào tạo tại Samsung, Tầm tay, Công ty Dược Tâm Bình, VNPACO, TQcom, Đại học FPT, Điện máy Tân Hường, Du học Nhật Bản Anido...
Nguyễn Đức Hải
Courses: 7
Rating: 5
Followers: 1

Nguyễn Đức Hải

About
 • Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.
 • Học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Trường Đại học Thương Mại liên kết Đại học Long Hoa - Đài Loan.
 • Hiện tại đang là:
 • Giám đốc dịch vụ Tuyển dụng của Công ty cổ phần TopCV Việt Nam.
 • Giám đốc đào tạo Học viện VietFounder - Công ty Cổ phần phát triển Doanh trí Việt.
 • Đã từng trải qua các vị trí:
 • Chuyên viên đào tạo tập đoàn Hoa Sao.
 • Giảng viên kỹ năng mềm của Bachkhoa - Aptech.
 • Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thanh toán điện tử VNPT.
 • Giám đốc dự án tuyển dụng VietHunter.
 • Thiết kế và giảng dạy các khoá đào tạo: Khám phá tính cách - Định hướng nghề nghiệp; Kỹ năng viết CV và phỏng vấn tuyển dụng; Nghiệp vụ tuyển dụng X-Hunter; Nghiệp vụ đào tạo X-Trainer; Chuyên viên tư vấn định hướng nghề nghiệp X-Mentor...
 • Đã từng đào tạo tại Samsung, Tầm tay, Công ty Dược Tâm Bình, VNPACO, TQcom, Đại học FPT, Điện máy Tân Hường, Du học Nhật Bản Anido...
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...