Danh mục
0
0
Nguyễn Đình Trường và Võ Thị Hồng Uyên
Học viên: 7
Khóa học: 3

Kinh nghiệm

  • 1. Nguyễn Đình Trường - Jeff:
  • 4 năm kinh nghiệm với vị trí huấn luyện viên cá nhân
  • Chứng chỉ CPR do Bệnh Viện TDTT Việt Nam cấp

Tất cả khoá học