Interests

VN

avatar

Nguyễn Đình Trường và Võ Thị Hồng Uyên

1
4.4
1
 • 1. Nguyễn Đình Trường - Jeff:
 • 4 năm kinh nghiệm với vị trí huấn luyện viên cá nhân
 • Chứng chỉ CPR do Bệnh Viện TDTT Việt Nam cấp
 • Certified International Kettlebell Core & Strength Singapore G1RYA Strong first
 • Certified International Myofascial Streching Singapore G1RYA Strong First
 • Certified IASTM International functional Myofascial Practitioners
 • Certified IASTM Vigor Kinetic Tape Practitioners
 • Certified Therapeutic Tape Practitioners
 • 2. Võ Thị Hồng Uyên- Michelle Vo
 • Huấn luyện viên chuyên nghiệp 7 năm tại Fitness Industry specialist in Group X
 • Nghệ sĩ nhảy chuyên nghiệp, biên đạo múa
 • 6 năm kinh nghiệm trong môi trường gym
 • Biểu diễn, đạo diễn múa, huấn luyện múa chuyên nghiệp trong 15 năm
 • Có kinh nghiệm thi đấu: miss talent Vietnam năm 2012
 • Hoạt trên nhiều khía cạnh của fitness: zumba, dance fitness, bài tập giảm cân, tăng cơ, bài tập tốt cho tim mạch
 • Giấy chứng nhận trên nhiều lĩnh vưc kick boxing, zumba,.. tại Mĩ và Argentina
Nguyễn Đình Trường và Võ Thị Hồng Uyên
Courses: 1
Rating: 4.4
Followers: 1

Nguyễn Đình Trường và Võ Thị Hồng Uyên

About
 • 1. Nguyễn Đình Trường - Jeff:
 • 4 năm kinh nghiệm với vị trí huấn luyện viên cá nhân
 • Chứng chỉ CPR do Bệnh Viện TDTT Việt Nam cấp
 • Certified International Kettlebell Core & Strength Singapore G1RYA Strong first
 • Certified International Myofascial Streching Singapore G1RYA Strong First
 • Certified IASTM International functional Myofascial Practitioners
 • Certified IASTM Vigor Kinetic Tape Practitioners
 • Certified Therapeutic Tape Practitioners
 • 2. Võ Thị Hồng Uyên- Michelle Vo
 • Huấn luyện viên chuyên nghiệp 7 năm tại Fitness Industry specialist in Group X
 • Nghệ sĩ nhảy chuyên nghiệp, biên đạo múa
 • 6 năm kinh nghiệm trong môi trường gym
 • Biểu diễn, đạo diễn múa, huấn luyện múa chuyên nghiệp trong 15 năm
 • Có kinh nghiệm thi đấu: miss talent Vietnam năm 2012
 • Hoạt trên nhiều khía cạnh của fitness: zumba, dance fitness, bài tập giảm cân, tăng cơ, bài tập tốt cho tim mạch
 • Giấy chứng nhận trên nhiều lĩnh vưc kick boxing, zumba,.. tại Mĩ và Argentina
Top Courses
Loading...