Danh mục
0
0
Nguyễn Đình Thiết
Học viên: 17
Khóa học: 26

Kinh nghiệm

  • Đã trải qua 10.000h làm việc trong lĩnh vực huấn luyện về "Phương pháp học tập siêu tốc"
  • Anh huấn luyện 5000 người tiếp thu những phương pháp học tập hiệu quả thông qua các khóa học như:
  • + Trí nhớ siêu đẳng

Tất cả khoá học