Interests

VN

avatar

Nguyễn Đình Thiết

2
3
0
 • Đã trải qua 10.000h làm việc trong lĩnh vực huấn luyện về "Phương pháp học tập siêu tốc"
 • Anh huấn luyện 5000 người tiếp thu những phương pháp học tập hiệu quả thông qua các khóa học như:
 • + Trí nhớ siêu đẳng
 • + Đọc sách siêu tốc
 • + Ghi chép hiệu quả với Mindmap
 • + Về môn đọc sách siêu tốc
 • Hiện nay anh đã đọc sách với tốc độ hơn 1000 từ/phút mà hoàn toàn hiểu nội dung cuốn sách
 • Không những vậy, anh còn tạo ra 1 quy trình đọc để giúp cho tất cả học viên của anh có thể đọc với tốc độ 1000 từ/phút sau 1 ngày học tập
Nguyễn Đình Thiết
Courses: 2
Rating: 3
Followers: 0

Nguyễn Đình Thiết

About
 • Đã trải qua 10.000h làm việc trong lĩnh vực huấn luyện về "Phương pháp học tập siêu tốc"
 • Anh huấn luyện 5000 người tiếp thu những phương pháp học tập hiệu quả thông qua các khóa học như:
 • + Trí nhớ siêu đẳng
 • + Đọc sách siêu tốc
 • + Ghi chép hiệu quả với Mindmap
 • + Về môn đọc sách siêu tốc
 • Hiện nay anh đã đọc sách với tốc độ hơn 1000 từ/phút mà hoàn toàn hiểu nội dung cuốn sách
 • Không những vậy, anh còn tạo ra 1 quy trình đọc để giúp cho tất cả học viên của anh có thể đọc với tốc độ 1000 từ/phút sau 1 ngày học tập
Top Courses
Loading...
Loading...