Danh mục
0
0
Nguyễn Đình Minh
Học viên: 29
Khóa học: 9960

Kinh nghiệm

  • PR Director & Senior Copywrier tại TNI Group
  • Lecture tại TNI Business School
  • Co - Founder tại TNI Business School

Tất cả khoá học