Interests

VN

avatar

Nguyễn Đình Minh

1
2
0
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Pr Director tại TNI Business School và T-Agency.
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
Nguyễn Đình Minh
Courses: 1
Rating: 2
Followers: 0

Nguyễn Đình Minh

About
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Pr Director tại TNI Business School và T-Agency.
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
Top Courses
Loading...