Danh mục
0
0
Nguyễn Đình Hùng .
Học viên: 4
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • + HLV chuyên nghiệp tại Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam cho các vận động viên.
  • + Chủ tịch Tổ chức thể dục đường phố Việt Nam
  • + Thành viên của Liên đoàn thể dục đường phố Thế giới

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan