Interests

VN

avatar

Nguyễn Đình Công

0
0
0
  • Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đào Tạo VIETNET
  • Chuyên gia đào tạo phát triển cá nhân, internet marketing, kiếm tiền và kinh doanh trên internet
  • Với tài năng sáng tạo và phong cách sống đơn giản
  • Đam mê chia sẻ, khát khao mang giá trị của mình đến với cộng đồng
  • Tổ chức đội nhóm, huấn luyện và truyền cảm hứng tuyệt vời
Nguyễn Đình Công
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đình Công

About
  • Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đào Tạo VIETNET
  • Chuyên gia đào tạo phát triển cá nhân, internet marketing, kiếm tiền và kinh doanh trên internet
  • Với tài năng sáng tạo và phong cách sống đơn giản
  • Đam mê chia sẻ, khát khao mang giá trị của mình đến với cộng đồng
  • Tổ chức đội nhóm, huấn luyện và truyền cảm hứng tuyệt vời
Top Courses

No Related Course