Interests

VN

avatar

Nguyễn Đăng Trung Hải

0
0
0
  • Tác giả của quyển sách "Làm thế nào để tự học tiếng Anh thành tài"
  • Diễn giả, nhà đào tạo về kỹ năng mềm, định hướng cuộc sống và phát triển bản thân
  • Giám đốc điều hành công ty Cổ phần nông nghiệp CP Lam Điền chi nhánh miền Trung
  • Quản lý tại nhà hàng Family
Nguyễn Đăng Trung Hải
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đăng Trung Hải

About
  • Tác giả của quyển sách "Làm thế nào để tự học tiếng Anh thành tài"
  • Diễn giả, nhà đào tạo về kỹ năng mềm, định hướng cuộc sống và phát triển bản thân
  • Giám đốc điều hành công ty Cổ phần nông nghiệp CP Lam Điền chi nhánh miền Trung
  • Quản lý tại nhà hàng Family
Top Courses

No Related Course