Danh mục
0
0
Nguyễn Đăng Trung Hải
Học viên: 0
Khóa học: 0

Kinh nghiệm

  • Tác giả của quyển sách "Làm thế nào để tự học tiếng Anh thành tài"
  • Diễn giả, nhà đào tạo về kỹ năng mềm, định hướng cuộc sống và phát triển bản thân
  • Giám đốc điều hành công ty Cổ phần nông nghiệp CP Lam Điền chi nhánh miền Trung

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan