Interests

VN

avatar

Nguyễn Đại Dương

3
0
0
  • Cử nhân đại học Y Hà Nội.
  • Admin Hội cha mẹ Việt Nam.
  • Có 5 năm kinh nghiệm tư vấn nuôi dạy con cho các cha mẹ trẻ trên địa bàn Hà Nội.
Nguyễn Đại Dương
Courses: 3
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Đại Dương

About
  • Cử nhân đại học Y Hà Nội.
  • Admin Hội cha mẹ Việt Nam.
  • Có 5 năm kinh nghiệm tư vấn nuôi dạy con cho các cha mẹ trẻ trên địa bàn Hà Nội.
Top Courses
Loading...
Loading...
Loading...