Interests

VN

avatar

NGUYỄN CHƯƠNG

2
4.8
5
 • Giảng viên Nguyễn Chương:
 • Trên 3 năm kinh nghiệm bán hàng truyền thống
 • Trên 5 năm kinh nghiệm bán hàng Online
 • Trên 3 năm giảng dạy kỹ năng bán hàng Offline & Online
 • Đã giảng dạy cho hơn 10,000 nhà bán hàng trên sàn Lazada
 • Là giảng viên xuất sắc được đánh giá bởi các nhà bán hàng trên Lazada
 • Chuyên gia tư vấn bán hàng, kinh doanh & khởi nghiệp
 • Chuyên gia truyền động lực cho đội ngũ bán hàng & các nhà kinh doanh Online tự do
 • Sở hữu 2 doanh nghiệp bán hàng Online: Kinh doanh Online truyền thống & kinh doanh Online thời 4.0
NGUYỄN CHƯƠNG
Courses: 2
Rating: 4.8
Followers: 5

NGUYỄN CHƯƠNG

About
 • Giảng viên Nguyễn Chương:
 • Trên 3 năm kinh nghiệm bán hàng truyền thống
 • Trên 5 năm kinh nghiệm bán hàng Online
 • Trên 3 năm giảng dạy kỹ năng bán hàng Offline & Online
 • Đã giảng dạy cho hơn 10,000 nhà bán hàng trên sàn Lazada
 • Là giảng viên xuất sắc được đánh giá bởi các nhà bán hàng trên Lazada
 • Chuyên gia tư vấn bán hàng, kinh doanh & khởi nghiệp
 • Chuyên gia truyền động lực cho đội ngũ bán hàng & các nhà kinh doanh Online tự do
 • Sở hữu 2 doanh nghiệp bán hàng Online: Kinh doanh Online truyền thống & kinh doanh Online thời 4.0
Top Courses
Loading...
Loading...