Danh mục
0
0
NGUYỄN CHƯƠNG
Học viên: 29
Khóa học: 8

Kinh nghiệm

  • Giảng viên Nguyễn Chương:
  • Trên 3 năm kinh nghiệm bán hàng truyền thống
  • Trên 5 năm kinh nghiệm bán hàng Online

Tất cả khoá học