Danh mục
0
0
Nguyễn Bá Nhiệm
Học viên: 1
Khóa học: 1

Kinh nghiệm

  • Có 4 năm làm thiết kế và thi công bên ngành cấp thoát nước
  • 1 năm làm bên thiết kế và thi công nội thất

Tất cả khoá học

Không có khóa học liên quan