Interests

VN

avatar

Nguyễn Bá Nhiệm

1
3.8
0
  • Có 4 năm làm thiết kế và thi công bên ngành cấp thoát nước
  • 1 năm làm bên thiết kế và thi công nội thất
Nguyễn Bá Nhiệm
Courses: 1
Rating: 3.8
Followers: 0

Nguyễn Bá Nhiệm

About
  • Có 4 năm làm thiết kế và thi công bên ngành cấp thoát nước
  • 1 năm làm bên thiết kế và thi công nội thất
Top Courses

No Related Course