Interests

VN

avatar

Nguyễn Anh Sơn

0
0
0
  • Các món sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Anh Sơn. Anh đã có 14 năm kinh nghiệm giảng dạy. Chuyên gia về món Âu đồng thời anh cũng là một trong những người tiên phong trong giảng dạy nấu ăn tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nhiệm làm việc cho đại sứ quán New Zealand và truớc đó là các khách sạn như: Hilton, Diva café, Ana Mandara Resort Nha Trang. Qua nhiều năm giảng dạy anh đúc kết đuợc rằng “một người thầy tốt thì có nhiều thế hệ trò tốt”. Hiện anh là giám đốc Trung tâm đào tạo Ẩm thực 24h.
Nguyễn Anh Sơn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Anh Sơn

About
  • Các món sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Anh Sơn. Anh đã có 14 năm kinh nghiệm giảng dạy. Chuyên gia về món Âu đồng thời anh cũng là một trong những người tiên phong trong giảng dạy nấu ăn tại Hà Nội. Với nhiều năm kinh nhiệm làm việc cho đại sứ quán New Zealand và truớc đó là các khách sạn như: Hilton, Diva café, Ana Mandara Resort Nha Trang. Qua nhiều năm giảng dạy anh đúc kết đuợc rằng “một người thầy tốt thì có nhiều thế hệ trò tốt”. Hiện anh là giám đốc Trung tâm đào tạo Ẩm thực 24h.
Top Courses

No Related Course